MOREL MANTARI – MUSHROOM & MORE

Çam ormanlarında yetişen kıymetli bir türdür, Türkiye’de yetişenler en iyi aromaya sahiptir. Kuzu göbeği adıyla da bilinir. Donuk olanın -18°C’de saklanması uygundur.