VEGETABLES AND FRUITS

PORCINI MUSHROOM – MUSHROOM & MORE

WOOD HEDGEHOG MUSHROOM – MUSHROOM & MORE

YUMURTA MANTARI – MUSHROOM & MORE

BORAZAN MANTARI – MUSHROOM & MORE

MOREL MANTARI – MUSHROOM & MORE

MATSUTAKE MANTARI (DİLİMLİ) MUSHROOM & MORE

SARIKIZ MANTARI – MUSHROOM & MORE

KEME MANTARI – MUSHROOM & MORE

KANLICA MANTARI – LACTARIUS

TRUFFLE MANTARI SİYAH – EU

KARIŞIK MANTAR – TIMWEL

PORÇİNİ MANTAR TOZ – MUSHROOM & MORE

SHITAKE MANTARI – TASSYA

FUNGUS BEYAZ ÇİN MANTARI – TIMWEL

SİYAH TRUFFLE MANTAR DİLİMLİ – ELLE ESSE

BEYAZ TRUFFLE MANTAR DİLİMLİ – ELLE ESSE

TRUFFLE EZME BEYAZ – ELLE ESSE

TRUFFLE OIL SİYAH – ELLE ESSE

TRUFFLE OIL BEYAZ – ELLE ESSE

FRANSIZ FASULYESİ – TIMWEL

YEŞİL KUŞKOMAZ – TIMWEL

SULTANİYE BEZELYESİ – TIMWEL

TANE EDAMAME – TIMWEL

KARIŞIK SEBZE – TIMWEL

WAKAME YOSUN SALATASI – KING CROWN

KARIŞIK MANTAR – TIMWEL

KAPARİ – FINE TASTE

YARIM AVOKADO – MAMAZITA’S

KAPARİ KARPUZU – FINE TASTE

MANGO – TROPICCAN

ANANAS – j&F